<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 06/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 06/06/2020]]>Sun, 07 Jun 20 00:39:10 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 06/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 06/06/2020]]>Sat, 06 Jun 20 18:19:41 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 05/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 05/06/2020]]>Sat, 06 Jun 20 06:31:27 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 05/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 05/06/2020]]>Fri, 05 Jun 20 21:39:40 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 03/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 03/06/2020]]>Thu, 04 Jun 20 06:35:43 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 01/06/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 01/06/2020]]>Tue, 02 Jun 20 06:36:38 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 31/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 31/05/2020]]>Mon, 01 Jun 20 00:29:19 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 31/05/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 31/05/2020]]>Sun, 31 May 20 18:35:53 +0700