<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 19/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 19/06/2021]]>Sat, 19 Jun 21 18:44:54 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 19/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 19/06/2021]]>Sat, 19 Jun 21 18:28:19 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 19/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 19/06/2021]]>Sat, 19 Jun 21 18:24:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 17/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 17/06/2021]]>Fri, 18 Jun 21 06:28:44 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 16/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 16/06/2021]]>Thu, 17 Jun 21 09:30:31 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 16/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 16/06/2021]]>Thu, 17 Jun 21 09:28:45 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Vòng Loại World Cup (Bắc Mỹ) loạt trận 15/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Vòng Loại World Cup (Bắc Mỹ) trực tuyến loạt trận ngày 15/06/2021]]>Wed, 16 Jun 21 09:40:07 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Vòng Loại World Cup (Bắc Mỹ) loạt trận 15/06/2021]]> Tường thuật kết quả bóng đá Vòng Loại World Cup (Bắc Mỹ) trực tuyến loạt trận ngày 15/06/2021]]>Wed, 16 Jun 21 09:36:33 +0700