<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 18/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 18/02/2020]]>Wed, 19 Feb 20 06:29:34 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 17/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2020]]>Tue, 18 Feb 20 06:29:55 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 17/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 17/02/2020]]>Tue, 18 Feb 20 06:18:52 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 16/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 16/02/2020]]>Mon, 17 Feb 20 00:40:33 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 16/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 16/02/2020]]>Mon, 17 Feb 20 00:33:28 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 16/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 16/02/2020]]>Mon, 17 Feb 20 00:23:47 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 16/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 16/02/2020]]>Sun, 16 Feb 20 21:40:06 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 16/02/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 16/02/2020]]>Sun, 16 Feb 20 21:20:24 +0700