<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 00:41:30 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 00:27:01 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 00:25:49 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sat, 24 Aug 19 21:42:30 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sat, 24 Aug 19 21:41:49 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sat, 24 Aug 19 21:26:37 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sat, 24 Aug 19 21:22:27 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sat, 24 Aug 19 18:41:51 +0700